Therapie

Binnen PsyKiTs kan je onder meer terecht voor:

  • Individuele therapie: speltherapie en creatieve therapie (kleuters en kinderen), gesprekstherapie (jongeren en volwassenen), ouder-kind therapie

  • Ouderbegeleiding: opvoedingsondersteuning

  • Begeleiding bij burn-out, bore-out of stress

  • Coaching in het kader van studie- of beroepskeuze

  • Trainingen m.b.t. faalangst, onderpresteren, mindset

Psykits te Oudenaarde

PsyKiTs werd in 2010 opgericht en staat voor Psychologenpraktijk voor Kinderen en Tieners.

Sinds 2014 kunnen ook studenten en (jong)volwassenen bij ons terecht.